V 6. obvode kandidujú Andil, Hájek a Ondrovič

V 6. volebnom obvode kandidujú za občiansku iniciatívu Ľudia pre Malacky traja súčasní poslanci Marián Andil, Richard Hájek a Milan Ondrovič. Ide o skúsených poslancov, ktorí sa snažia postupne rekonštruovať svoj volebný obvod.

V 6. volebnom obvode kandidujú za občiansku iniciatívu Ľudia pre Malacky traja súčasní poslanci Marián Andil, Richard Hájek a Milan Ondrovič. Ide o skúsených poslancov, ktorí sa snažia postupne rekonštruovať svoj volebný obvod. Marián pracuje ako vedúci tímu programátorov, Richard je dlhoročný pracovník Vojenských lesov a majetkov a Milan súčasne vykonáva funkciu viceprimátora mesta.

Vyberáme z ich volebného programu

ZAČAŤ STAVAŤ OBCHVAT

  • Dohliadneme, aby bol ukončený povoľovací proces na novú diaľničnú križovatku D2 – Rohožník so začatím jej výstavby pre odklon tranzitnej dopravy z Rohožníka. Zasadíme sa aj za začatie výstavby nového severného obchvatu od Veľkých Levár, ktorý prepojí štátnu cestu I/2 s cestou II/590 zo Studienky.

NOVÉ ŠPORTOVISKÁ

  • Dokončíme výstavbu novej športovej arény na Pezinskej ulici a postavíme novú zónu s prvkami vonkajšieho cvičenia v Zámockom parku medzi tenisovými kurtmi a futbalovým areálom. Dostaviame tiež tribúnu futbalového štadióna, skatepark a nový pumptrack.

ZÍSKAŤ PENIAZE NA KAŠTIEĽ

  • Opätovne sa budeme uchádzať o peniaze na rekonštrukciu nášho Pálffyovského kaštieľa v podobe novej fasády s oknami a vnútorným nádvorím. Radi by sme ožili život v jeho priestoroch občianskymi klubmi a obnovili aj kaplnku s reprezentačnými sálami.

POKRAČOVAŤ V OBNOVE ULÍC

  • Budeme pokračovať v rekonštrukcii ďalších ulíc v našom obvode. Ako ďalšiu v poradí kompletne zrekonštruujeme Partizánsku ulicu s dobudovaním nového parkoviska pri bytovom dome č. 29-33. Radi by sme zrekonštruovali aj cesty na Boženy Nemcovej, Janka Kráľa a Rudolfa Dilonga a chodník na Duklianskych hrdinov.

PARKOVISKO PRI ZÁMOCKOM PARKU

  • Zrekonštruujeme veľké parkovisko na Legionárskej ulici oproti hasičom. Chceme rozšíriť aj parkoviská na Duklianskych hrdinov pri múre a vstupe do Zámockého parku. Stavebne upravíme križovatku na Ulici Duklianskych hrdinov a Rakárenskej ulici, ktorá umožní umiestniť regulérne parkovisko.

ĎALŠIE CYKLOTRASY V OBVODE

  • Dobudujeme novú cyklotrasu medzi Pezinskou ulicou a Padzelkom okolo nákupného centra Malavia a Tesco. Novým chodníkom a cyklotrasou spojíme Jesenského ulicu s Pezinskou ulicou cez areál bývalej píly. Budeme sa uchádzať aj o peniaze na cyklotrasu na Duklianskych hrdinov a Rakárenskej ulici s novým peším a cyklistickým mostom nad diaľnicou s prepojením lokality Na majeri.

NOVÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

  • Podporíme výstavbu novej základnej školy v lokalite Rakárenskej ulice pre žiakov zo spádového územia Rádku a Padzelku s novým športoviskom a atletickou dráhou pre verejnosť. Základnú školu napojíme na Padzelek novým peším a cyklistickým chodníkom.

PRIPRAVIŤ TRHOVISKO

  • Budeme dohliadať na prípravu nového mestského trhoviska, ktoré by podporilo domácich trhovníkov s celotýždňovou prevádzkou. Stalo by sa tiež miestom pravidelných mestských trhov, kde by návštevníci našli lokálne produkty.

6. OBVOD tvoria okrsky 11 a 12

Okrsok č. 11:

Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javorová, Jelšová, Jesenského, Lipová, časť obce Malacky č. 4008, 4021, 4026, 4622, 4625, 4627,4655, 4657, 4658, 4661, Ota Kožucha, Partizánska, Pezinská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Továrenská, Záhradná, Zámocká.

Okrsok č. 12:

Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Krátka ulica, Lesná, časť obce Malacky č. 4630, Na majeri, Písniky, Rakárenská, Rudolfa Dilonga, Táborisko, Tichá, Vysoká.

Ľudia pre Malacky - 25.10.2022 - 2366 čítaní


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


Pre pridanie komentára navštívte klasickú verziu nášho webu.

Komentáre k článku

Počasie

Poskytuje In-počasie