Billboardom v meste možno úplne odzvoní

Aktuálne parlament prerokúva novelu stavebného zákona. Tá umožní mestu podať návrh na odstránenie nepovolených billboardov aj na cudzích pozemkoch. Podstatnou zmenou je skrátenie vydaných povolení z doby neurčitej na tri roky.

V Malackách sa v posledných rokoch odstraňovali billboardy priebežne. Z pozemkov mesta už zmizli všetky, rovnako reklamné tabuľky na stĺpoch verejného osvetlenia. Mestský úrad ďalej prácne rieši odstránenie nepovolených billboardov na cudzích pozemkoch. Podľa súčasnej legislatívy môže takýto návrh podať len vlastník pozemku alebo záujmové združenie vonkajšej reklamy, čo bol paradox. Členmi tohto združenia sú totiž najväčší vlastníci billboardov na Slovensku.

Aktuálne parlament prerokúva novelu stavebného zákona, ktorá samosprávam ešte viac rozviaže ruky. Predkladatelia tvrdia, že cieľom predloženého návrhu zákona je zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov pre mestá, obce a štát. Novela zákona umožní mestskému úradu podať návrh na odstránenie nepovolených billboardov aj na cudzích pozemkoch. Takéto reklamné stavby sa podľa našich informácií nachádzajú najmä pri vstupe do Malaciek od Veľkých Levár a Plaveckého Štvrtku.

Ďalšou podstatnou zmenou bude skrátenie doby platnosti vydaného stavebného povolenia. Súčasná legislatívna úprava dovoľuje povoľovať reklamné stavby aj na dobu neurčitú. Podľa navrhovaného zákona sa reklamné stavby budú v rámci stavebného povoľovacieho konania povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Stavebný úrad môže následne na žiadosť vlastníka rozhodnúť o predĺžení alebo nepredĺžení stavebného povolenia. V Malackách sa nové billboardy už nepovoľujú, keďže samospráva reklamné stavby úplne vylúčila na celom území mesta poslednými zmenami a doplnkami územného plánu mesta.

Novela zákona zároveň skráti platnosť už vydaných stavebných povolení na dobu neurčitú. Ich platnosť sa všetkým skončí 30. apríla 2024. Územný plán Malaciek tak zruší všetky billboardy v celom meste, keďže tieto povolenia nebude možné predĺžiť. Ide najmä o billboardy pri vstupe do Malaciek od diaľnice.

Zvýšiť sa majú aj pokuty do výšky 450 eur za drobnú reklamnú stavbu (rôzne reklamné tabuľky na fasádach) a 1350 pri billboardoch. Vlastníci súčasných reklamných stavieb by mali zvážiť ich dobrovoľné odstránenie, pretože po 1. máji tohto roku to za nich urobí samotný mestský úrad aj s pokutou.

Ľudia pre Malacky - 01.02.2021 - 3975 čítaní


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


Pre pridanie komentára navštívte klasickú verziu nášho webu.

Komentáre k článku

Počasie

Poskytuje In-počasie