McDonalds v Malackách?

McDonalds v Malackách?

O Malacky sa podľa všetkého začal intenzívne zaujímať McDonald’s, ktorý mal začať rokovania o možnostiach umiestnenia svojej prevádzky. Sama spoločnosť túto informáciu nepotvrdila, ani neodmietla.

Ľudia pre Malacky - 17.01.2022
3111 čítaní - 0 názorov v diskusii

Futbalový štadión by sa mal presunúť do nového priestoru

Futbalový štadión by sa mal presunúť do nového priestoru

V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2022 - 2030 sa v oblasti podpory športu nachádza aj príprava zázemia pre nový futbalový štadión. Ten by mal podľa všetkého zahrnúť aj nové tréningové ihrisko.

Ľudia pre Malacky - 05.01.2022
987 čítaní - 1 názor v diskusii

Poslanci schválili stratégiu rozvoja mesta do roku 2030

Poslanci schválili stratégiu rozvoja mesta do roku 2030

Na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022- 2030. Ten určuje strategické výzvy a prináša prioritné projekty, ktoré by mali napomôcť k ich realizácii.

Ľudia pre Malacky - 14.12.2021
453 čítaní - 0 názorov v diskusii

Arriva stavia čiernu stavbu pri vstupe do Malaciek

Arriva stavia čiernu stavbu pri vstupe do Malaciek

Poslanci upozornili na podozrivú stavbu pri vstupe do Malaciek od Plaveckého Štvrtka. Za čerpacou stanicou Dapax si svoje priestory zriadila Arriva, ktorá nedávno uspela v krajskej súťaži na autobusovú prepravu. Z dostupných informácií vyplýva, že Arriva túto stavbu realizuje bez povolení.

Ľudia pre Malacky - 06.12.2021
3218 čítaní - 0 názorov v diskusii

Počasie

Poskytuje In-počasie