„Nemusíte nám veriť, ale dajte nám šancu“, tvrdí poslanec Juraj Říha

Patril v uplynulom období medzi najaktívnejších mestských poslancov. V nedávnom prieskume ho občania zaradili medzi najdôveryhodnejších poslancov. Svojou prácou si získal obdiv mnohých občanov mesta. Počas štyroch rokov svojho mandátu sa venoval prednostne problémom svojho obvodu. Do týchto komunálnych volieb chce vstúpiť už v spoločnej občianskej kandidátke. So skupinou Malačanov spustili projekt Ľudia pre Malacky. Juraj Říha. Nielen o jeho rozhodnutí sme sa rozprávali v nasledujúcom rozhovore.

Vyhlásili ste, že sa budete opätovne uchádzať o podporu občanov ako kandidát na poslanca. Ešte začiatkom roka ste však verejne vyhlásili, že sa volieb nezúčastníte. Prečo táto zmena?

Presvedčilo ma niekoľko vecí. Úprimne poviem, potešil ma široký záujem a podpora ľudí, aby som pokračoval v práci, ktorú som začal pred štyrmi rokmi. V prieskume, ktorý realizoval Milan Ondrovič a Dušana Bieleszová, vyšiel náš obvod v očiach verejnosti najlepšie, a dokonca tie výsledky boli medzi obvodmi ojedinelé. Z toho mi vychádza, že ľudia vnímajú zmeny, o ktoré som sa pokúšal. V úvode roka som redaktorovi, ak si dobre pamätám, bol to pán Brna, povedal, že nebudem kandidovať za súčasných podmienok a práce zastupiteľstva. To sa ale v priebehu roka výrazne zmenilo. Podarilo sa spojiť sily a skupinu nezávislých ľudí na to, aby sa posilnilo postavenie zastupiteľstva. Skupina, ktorej prekáža, aké rozhodnutia sa tu robili. Ak sa to podarí, mestské zastupiteľstvo sa stane hlavným motorom potrebných zmien. A to je pre mňa osobne obrovská výzva. A možno aj udalosti z posledných mesiacov. Parkovací dom v Domkoch bol bodkou. Keď som videl ako ľahko predstúpili poslanci pred občanov a povedali, že vlastne sa o ničom nerozhodovalo a že o ničom nevedeli. Neveril som, kde to sedím.

Čo vás vôbec viedlo k tomu, že ste v roku 2006 kandidovali do mestského zastupiteľstva?

Nechcem, aby to vyznelo zle, ale zo mňa vlastne poslanca urobili iní poslanci. (smiech) Pred zhruba šiestimi rokmi sme riešili s občanmi petíciu za odhlučnenie jednej cesty. Vtedy som nejako nepostrehol, že by nás vyhľadali vtedajší poslanci, či sa len o to zaujímali. Tak som sa vybral za nimi na rokovanie zastupiteľstva. To, čo som tam vtedy videl, vo mne vyvolalo obrovské pohoršenie a znechutenie. Mal som dve možnosti, buď to kritizovať doma či v krčme, alebo sa pokúsiť aspoň o malú zmenu v našom obvode. A tak sa stalo. Priznám sa, nečakal som, že sa nám podarí po štyroch rokoch dosiahnuť v obvode toľko fantastických vecí. Najdôležitejšie je, že sa postupne vracia dôvera občanov k práci poslanca, a že sa skutočne dajú veci robiť aj inak, ako bolo zvykom mnoho desiatok rokov.

Poučili ste sa z niečoho počas týchto rokov?

Z mnohých vecí. Naučil som sa držať si väčší odstup od ľudí. Mnohí ľudia totiž zneužívali moju dôveru. Často sa so mnou milo rozprávali, a za chrbtom hrubo ohovárali. K tomu sa stále držím zásady, že dvakrát rovnakému človeku neprejavím raz stratenú dôveru. Vlastne som sa ani nie tak poučil ako naučil, vytvoril som si systém práce. Tieto roky boli pre mňa rozsahom aktivít a životných skúšok veľmi náročné. 

Je niečo z uplynulých štyroch rokov, čo by ste urobili inak?

Premýšľam. Zrejme by som žiadal viac informácií pri hlasovaní o kúpe kaštieľa. A určite by som bol oveľa razantnejší proti predaju všetkých kotolní a pozemkov Termmingu. S týmito predajmi sa nedokážem stotožniť aj po mnohých rokoch.

Z akého dôvodu?

Počas celého funkčného obdobia si skladám mozaiku z mnohých vecí, ktoré sa tu udiali za posledné funkčné obdobie. Až dodatočne mi začínajú byť jasné viaceré súvislosti. Myslím si, že tento prevod bol dobre plánovaný ešte pred voľbami v 2006.

Naznačujete tým, že prevod pripravovali aj niektorí ľudia z mesta?

Poviem to tak, želám si, aby nezávislí kandidáti na primátora nezabudli na svoje záväzky z minulosti. Na zamyslenie je aj to, ako sa niektorí kandidáti nazývajú nezávislými. Po toľkých rokoch priamej spolupráce s vybranými politickými stranami. Stačí sa pozrieť na posledné župné voľby. A na Vašu otázku by som nerád odpovedal v tejto chvíli a neuvádzal vôbec konkrétne mená.

Prečo?

Jedna vec je to, čo si myslím, druhá vec, do akej miery to viem dokázať. Poznám rovnicu, treba si len do nej dosadiť ľudí, ale na to ešte nie je vhodný čas. 

O voľbách

Posuňme sa teda ďalej. O čom budú podľa Vás tieto komunálne voľby?

Sú pred nami najdôležitejšie voľby. Prieskum, ktorý sa v našom meste realizoval, potvrdil moju obavu, že dôvera k mestskému zastupiteľstvu je na absolútnom dne. Výsledky si môžete pozrieť na našej stránke. A pritom je to ten najdôležitejší orgán, ktorý priamo zastupuje záujmy všetkých občanov. Takže tieto voľby nebudú o fazuľkách, budú reálne o novom smerovaní mestského zastupiteľstva a nášho mesta. O témach, ktoré sa báli otvoriť ľudia počas mnohých rokov. Našou spoločnou víziou je, aby sa vytvoril priestor pre všetkých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť rozvoju mesta. A vytvoriť im na to aj reálne podmienky. Či sú to športovci, dôchodcovia alebo podnikatelia či učitelia. To by mala byť úloha nového mestského zastupiteľstva. Podnikatelia sa tu už tretie volebné obdobie prehliadajú. Treba im dať priestor na návrhy. Rovnako dôchodcovia. Nestačí im dať omrvinky z peňazí, ale si ich aj začať skutočne vážiť a ponúknuť im, aby s vami reálne spolupracovali. To je pre mňa osobne dôležitá otázka budúceho obdobia.

Bude dôležitá otázka výberu primátora mesta?

V každých komunálnych voľbách je táto otázka vždy dôležitá. Je tu síce nespokojnosť, ale neprerástlo to do nutnej potreby zmeny. Je pravda, že súčasný primátor sa stal už takpovediac okukaný a má veľa väzieb, ktoré mu zväzujú ruky. Aspoň tak to cítia ľudia, s ktorými komunikujem. Ak dovolíte, v tejto chvíli si svoj osobný názor podržím ešte nevyslovený. Ale dlhodobo si myslím, že mandát ktoréhokoľvek primátora by mal byť zákonom ohraničený v zásade trikrát a dosť. Odhadujem, že opäť tu nebude zaujímavý primátorský duel. V týchto voľbách to bude skôr o osobnom rozhodnutí každého občana, nie koho voliť, ale či vôbec voliť nejakého primátora. My sme pripravení spolupracovať s ktorýmkoľvek primátorom a viesť s ním štyri roky konštruktívny dialóg. Uvedomujeme si, že počas finančnej krízy sa musí každý primátor spoľahnúť na odborné a zodpovedné zastupiteľstvo. A my ním chceme byť. Odhliadnuc od toho, vidím priestor vo veľkej možnosti zložiť nové mestské zastupiteľstvo, čiže sa nevenujem otázke voľby primátora mesta. Venujem energiu tomu, aby vzniklo po voľbách také zastupiteľstvo, ktoré by sa pokúsilo naštartovať hlboké zmeny v našom meste. Ale to si vyžaduje jednu dôležitú vec, záujem občanov o veci verejné, vôbec o ich mesto. A hlavne, aby prišli v týchto voľbách konečne voliť mladí ľudia. Aj stredné generácie. To sú tí, ktorí majú dôležitú úlohu. Povedať, ako si to predstavujú v tomto meste oni. Nie hŕstka vyvolených.

Dlhodobo ste občanmi uvádzaný ako horúci kandidát do voľby primátora. Napriek tomu opakovane vyhlasujete, že túto ambíciu nemáte. Ale v mestskej politike chcete opätovnou kandidatúrou zostať. Nie je to protichodné? Ako primátor mesta by ste mali viac možností ovplyvniť veci podľa svojich predstáv.

Mal. To je pravda. Ale ako primátor mesta by som sa chcel opierať o silné zastupiteľstvo, ktoré teraz vôbec nemáme. Ja som pri každej príležitosti poďakoval každému za takto prejavenú podporu a dôveru k mojej práci. Z dvoch dôvodov som kandidatúru okamžite vylúčil. A úprimne, ani som o tom nepremýšľal. Preto sa mestský úrad v týchto dňoch plaší zbytočne. Po prvé: ak by som ohlásil kandidatúru na primátora, ukázal by som ľuďom, že mi celý čas nešlo o prácu pre ľudí, ale o vlastné zviditeľnenie a post. Po druhé: na túto funkciu som mladý. Mám 25 rokov a my sme predsa len väčšie mesto. Zachoval som si ešte silnú dávku sebareflexie. Čiže jednoducho nie.

Ďalšou z veľmi diskutovaných otázok bolo, či sa uchádzate o post prednostu mestského úradu. Trúfli by ste si na túto pozíciu?

Trúfol. A tým to aj končí.

Prečo?

Už len z toho dôvodu, že funkcia prednostu mestského úradu je nezlučiteľná s poslancom mestského zastupiteľstva. Pre mňa je v tejto chvíli oveľa dôležitejšie, aby som si udržal svoje nezávislé postavenie poslanca a venoval svoju energiu iným témam. Témam, ktoré z obsahu práce nerieši prednosta mestského úradu.

Naznačujete tým, že by ste stratili nezávislé postavenie?

Pozrite sa. Prednostu mestského úradu menuje primátor. Nešiel by som za žiadnych podmienok do výkonu funkcie, ktorá inak prináša so sebou veľkú zodpovednosť, ak by som mal neistotu, že by som mohol byť jednoducho odvolaný pre názorový stret s primátorom. Neviem povedať, kto sa po voľbách stane primátorom. Preto môžem povedať iba to, že funkciu by som prijal len s podmienkou absolútnej nezávislosti. Ak by som mal viesť tak rozsiahly tím ľudí, musel by som si ho aj zostaviť. Nedokázal by som totiž pracovať s ľuďmi, ktorým je verejný záujem absolútne neznámym pojmom. Veď v úrade sedí viacero ľudí, ktorým je občan s jeho prosbami úplne ukradnutý. A tí by museli okamžite odísť. Ale sú tam aj ľudia, ktorých by som si rád nechal v tíme. Radšej by som pracoval so zníženým počtom pracovníkov, ale zato vyššie platovo hodnotených. Aby to bolo jasné, štatistu by som v úrade určite nechcel robiť.

Autor: Lucia Vidanová

O projekte Ľudia pre Malacky

 

Vráťme sa k zámeru, ktorý ste načrtli. Prečo práve spoločná kandidátka?

Na úvod treba povedať, že ešte nie sme kandidáti. Teraz si ideme pre podpisy, keďže chceli by sme sa uchádzať o dôveru ľudí ako nezávislí kandidáti. Ak nás registrujú, potom poďme pred verejnosť ako kandidáti. Ale prečo teda spoločne. Pochopil som, že v sporných témach som zostal sám. Ak chceme predbehnúť iné slovenské mestá v štýle novej komunálnej politiky, vyžaduje si to silnejší hlas a váhu ako je váha hlasu jedného poslanca. Verím, že naše mesto na to má. A my ponúkneme reálny program, nie sľuby.

Prečo názov Ľudia pre Malacky?

Dovoľte mi, aby som predtým vysvetlil podstatu nášho projektu. Ľudia pre Malacky je názov samotného občianskeho projektu. Cieľom je vytvoriť priestor pre serióznu výmenu názorov všetkých ľudí, ktorí majú záujem pohnúť s vecami. Popri tomto projekte sa zároveň vytvorila aj občianska kandidátka do zastupiteľstva. Keďže nechceme, aby dobré nápady našich podporovateľov a užívateľov Facebooku zostali len v rovine slov. Chceme ich reálne dostať do zastupiteľstva. Aj samotných ľudí do komisií a odborných tímov, ak nepôjdu s nami na kandidátke. To tu roky nebolo. Chýbalo to totiž spojenie s občanmi a ich názormi. Na tejto filozofii je postavená naša kandidátka. A prečo tento názov? Chceme ním zdôrazniť občiansky princíp. A to, že tak ako by malo byť mesto pre ľudí, malo by fungovať aj opačne, že občania sú tu pre svoje mesto. Myslíme si, že ľudia majú čo tomuto mestu ponúknuť. Len im treba dať priestor. Treba ich spojiť, nie rozdeliť. My sme už začali na webe, dali sme verejnú výzvu všetkým, aby sa ku nám pridali. My sa totiž nechceme uzatvoriť a pôsobiť ako samozvanci. Ale otvoriť priestor ďalším. Veľa predošlých rozhodnutí, ktoré majú teraz negatívny dopad na občanov, sa dali zastaviť verejnosťou. A tá by teraz mala povedať, ako si to predstavuje. Nie ako nám je neustále podsúvané, že sa niečo nedá.

Na stránke prezentujete mestské témy. Začali ste už s projektom Transkontinentálneho tranzitného terminálu. Ako si majú ľudia vysvetliť túto časť webu?

Naša stránka sa neustále vyvíja aj na základe námetov od jej užívateľov. Témami sa snažíme upozorniť na dôležitosť niektorých tém, ktoré majú obzvlášť zaujímavý obsah. Zhromažďujeme tam odkazy na súvisiace články. Tiež má svoju samostatnú diskusiu. Keď hovoríme o tzv. TTT projekte, prečítajte si články Milana Ondroviča. Tento projekt považujeme za tak obrovský zásah do vývoja nášho mesta, že tu možno hovoríme o zániku mesta v tej podobe, ako ho teraz poznáme. Projekt má svoje plusy a mínusy. To vieme. Ale ak sa budeme tváriť, že ide o nereálny či až fantazijný projekt, prečo tu prebiehajú neustále rokovania poza náš chrbát? Prečo sa máme o tom dozvedieť ako poslední? My tvrdíme, ak TTT projekt, jednoznačne budeme žiadať vyhlásenie miestneho referenda. Vyjadriť sa musia tí, ktorí tu žijú, a chcú tu žiť. A to je náš jasný záväzok ako budúcich kandidátov voči verejnosti.

Neobávate sa, že ľudia sú už tak sklamaní, že voliť nepôjdu?

Na túto otázku sa ťažko odpovedá. Osobne chcem ľudí s pokorou opäť po štyroch rokoch poprosiť, aj keď nám nemusíte veriť, ale dajte nám šancu. Tak ako mne dali ľudia v 2006. V kampani ponúkneme jednotu, skúsenosti, odbornosť a záujem pohnúť s vecami. My si myslíme, že si nemôžeme dovoliť ten luxus, aby sme premárnili ďalšie roky. 

Znie to až ako veľký ideál..

Prepáčte. Ja viem, znie to rozprávkovo. Rovnako ako som o dôveru požiadal pred štyrmi rokmi. Svojou prácou som dokázal, že si občana vážim. Teraz o dôveru žiadame spoločne. Každý jeden vrátane mňa dávame do toho svoje meno a česť. Milan Ondrovič, Nataša Špelicová, Dušana Bieleszová, Marián Andil, Vojtech Szijjartó, Gabika Janíková, Pavol Tedla, Katka Berkešová. To sú spolu so mnou všetko ľudia odhodlaní dokázať, že mesto tu má byť pre ľudí. Chceme s ľuďmi hovoriť férovo. Dať im priestor aj na našej stránke www.ludiapremalacky.sk. 

Čím by sa mala odlišovať prípadná kandidátka?

V prvom rade bude politicky nezávislá, občianska a nová, nie ako sú tie, ktoré sa tu opakujú niekoľko volieb. Po druhé: naša kandidátka bude obsahovať zastúpené odbornosti, ktoré sú pre naše mesto veľmi dôležité. Treťou osobitosťou je, že všetci budúci kandidáti pôjdu do toho z vlastného záujmu o veci verejné a bez osobných záujmov. Čiže žiadne opakujúce sa mená lekárov a učiteľov len kvôli tomu, aby sme nahnali hlasy. Nie. Noví ľudia s potrebnou odbornosťou, bez väzieb na mesto, ľudia, ktorých bude spájať len verejný záujem, program pre mesto a občanov mesta. A to budem osobne garantovať.

Môžete prezradiť aké sú Vaše priority?

Nemôžem, kampaň sa ešte nezačala. My nie sme ani oficiálne registrovaní ako kandidáti. Preto môžem len prezradiť, že náš program bude svojou podstatou v modernej histórii mesta prielomový a výnimočný. Postupne predstavíme verejnosti všetky dôležité princípy, myšlienky a počas kampane aj priority volebného programu. Naším hlavným heslom je Mesto pre ľudí. A z toho sa dá odvodiť, o čo by sme sa snažili. Moju prácu ľudia poznajú štyri roky. Už len to, že som sa pred občanmi ako poslanec štyri roky neschovával. Mojou osobnou výzvou je skoncovať s rodinkárstvom a predraženou výstavbou, o ktorej, žiaľ, ľudia nevedia. Ako je možné, že tu roky vyhráva zákazky len jedna firma, ale verejne sa o tom nehovorí? Navyše už aj najdrahšími ponukami? Čo je ale kľúčové. Občania musí nájsť v budúcom zastupiteľstve silnú oporu. Predsa nie je normálne, aby tu bol občan mestu ukradnutý. Ako sa môže stať, že za Vami príde človek so slzami, že mu vyrastá v záhrade polyfunkčný dom? Že za Vami príde staručká pani a povie, že úrad ignoruje štyri roky jej žiadosti? Toto treba zastaviť. A my sa o to pokúsime.

Záverom, nebojíte sa, že sa vystavíte tlaku mnohých ľudí?

Aký tlak máte na mysli?

Z obavy o svoje miesta sa Vás môžu snažiť mnohí ľudia z mesta poškodiť. Možno aj súčasní poslanci.

Rozumiem. Uvedomujem si, že bude vyvíjaný tlak, aby som, konkrétne ja, neprešiel. Totiž, je tu pár ľudí v meste, ktorým moje pôsobenie marí, takpovediac kšefty. Ale nebojím sa toho. Do volieb pôjdeme ako jeden z najsilnejších tímov vo volebnej histórii. Každý z našej kandidátky je výnimočná osobnosť. Ak neprejde ako poslanec, bude spolupracovať s nami aj naďalej v rámci svojej odbornosti. A to si veľmi vážim. Skôr naopak, ja sa na kampaň teším. Ak bude kampaň férová, budeme bojovať o voliča svojimi programami. Obrovským pozitívom týchto volieb bude teda už len to, že sa prvý raz dostanú pod verejnú kontrolu volebné programy. Taký dobrý krok správnym smerom. Takže to nebude o tom, či volič niekoho pozná z ordinácie či zo školy. Občan by mal byť náročný. Občan už by mal prestať voliť tých, ktorí sa pred ním štyri roky ukrývajú. Občan má moc a sám si v týchto voľbách vyberie, buď mu vyhovuje súčasný stav, alebo chce úplnú zmenu práce poslancov.

(rozhovor bol autorizovaný, Juraj Říha spresnil niektoré formulácie)

Silvia Mrázová - 24.09.2010 - 8005 čítaní


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


Pre pridanie komentára navštívte klasickú verziu nášho webu.

Komentáre k článku

24.09.2010 12:22:42 | unadatar
super clanok, az na ten nazov.
myslim, ze verit niekomu a dat mu doveru su prepojene veci ... kazdopadne Ludom pre Malacky verim a maju moju doveru !


24.09.2010 13:35:40 | mato
Pan Riha hovori .. "Poviem to tak, želám si, aby nezávislí kandidáti na primátora nezabudli na svoje záväzky z minulosti...." a .."Na zamyslenie je aj to, ako sa niektorí kandidáti nazývajú nezávislými. Po toľkých rokoch priamej spolupráce s vybranými politickými stranami. Stačí sa pozrieť na posledné župné voľby." ... Ondrejka pise na letakoch "chcem kandidovať ako nezávislý nestraník .. a nezaťažený záväzkami voči žiadnemu politickému zoskupeniu.." ... chapem to spravne ze Riha narazal na Ondrejku? ;)


24.09.2010 17:06:06 | trixie
Dakujem za pripomienku. Ten nazov clanku je vlastne preneseny z odpovede Juraja Rihu. Konkretne tuto citaciu som vybrala z odpovede na otazku, ci sa neobava ze ludia nepojdu volit. Odpoved by vam mal vysvetlit skor on. Vela veci sme rozpravali mimo diktafon, pretoze uz aj tak je rozhovor pre citatela dlhy. Napriklad Juraj Riha hovoril o skusenostiach z kampane v predchadzajucich volbach, kedy ziadal volicov, aby mu dali sancu aj ked je mlady a nemusia mu hned verit. Asi v tomto duchu bola jeho odpoved. Do najblizsieho Malackeho hlasu sme zaplatili krateny rozhovor, tam som volila aj inu citaciu. Uvidite sam :) S pozdravom Mrazova


24.09.2010 18:12:33 | fireman72
Ďakujem Vám za prácu, ktorú Ste urobili pre Malacky a pre náš obvod, veľmi si to vážim. Vo voľbách máte môj hlas. S pozdravom Patrik Mackovich


25.09.2010 11:22:23 | wdr
"Ak neprejde ako poslanec, bude spolupracovať s nami aj naďalej v rámci svojej odbornosti. A to si veľmi vážim." - nekričať hop pokiaľ nepreskoči človek. Ktovie ako sa všetko vyvinie a skusenosti z politiky su take ze toto je velmi odvazne tvrdenie :)
"Môžete prezradiť aké sú Vaše priority?, Nemôžem, kampaň sa ešte nezačala." - no myslim ze priority by mal mat kazdy jeden kandidat, a nema to co spolocne s kampanou ale s danou predstavou osobnosti..Ale inak pán Říha ma ako poslanec tiez moju podporu a sympatie..
Zaujimave vsak je ze o p.Ondrovicovi som nepocul este, len od spominaneho prieskumu..Ale fandim kazdemu mlademu clovekovi so zaujmom o veci verejne..


26.09.2010 20:20:49 | Tomas Tedla
,,ludom pre malacky,, drzim palce a som rad, ze su odhodlani nieco zmenit. Myslim, ze to myslia vazne....


26.09.2010 22:47:06 | J.Říha
Ďakujem za prejavenú podporu celému tímu. Vážime si toho, aj keď si uvedojeme, že to nebude ľahké. Máme však pred sebou dva mesiace práce s ľuďmi, aby sme vysvetlili, že to myslíme vážne. Ak by som vás mohol poprosiť, dajte o nás vedieť svojim známym, rodine, priateľom, kolegom, aj spomeňte náš web, čo nám veľmi pomôže.

Zároveň ďakujem za pripomienky k formuláciám. Mám štvorročné skúsenosti s tou našou malackou malou politikou. Na začiatku to nebolo jednoduché, aby som presvedčil občanov v 6. obvode, nech idú voliť. Ešte k tomu aj mňa :-) "unadatar" - Mnohí povedali, že je ťažké veriť mladému človeku bez skúseností zo zastupiteľstva, ale dali mi šancu dokázať, čo som im sľúbil. V tomto duchu somdal odpoveď redaktorke, ktorá ju preniesla do názvu článku. Z môjho pohľadu sa dôvera získava postupne. Preto je pre nás dôležité, aby nám dali ľudia najskôr šancu. Samozrejme, že je výborné, ak máte dôveru hneď, a ľudia vám veria.

"wdr" - Rozumiem tej pripomienke o odvážnom tvrdení. Staviame tím, ktorý by nemohol fungovať bez vzájomnej dôvery. Ani ja neviem, čo nás ešte čaká. Bez skúšky to ale nezistíme :-) Zvolili sme formu predstavenia dôvodov, pre ktoré vstupuje do volieb každý kandidát. Ale ďakujem za pripomienku. Základné tézy toho, s čím pôjdeme do volieb, predstavíme čoskoro.


27.09.2010 15:55:21 | wdr
Pán Říha, nechcem aby to vyznelo nejako zle,ale s jednou vecou zásadne nesúhlasím a nepáči sa mi (a to nielen vo vašom prípade) - prečio beháte s petíciou k podpore za kandidaturu ako nezavisly poslanec aj pre ďalších ľudí a možných kandidátov? Veď ak má kandidát problém zohnať 200podpisov, ako chce potom osloviť voličov? Prečo by sa mal takto iný kandidát opierať na Vašu popularitu a podporu? Príde mi to zcestné, viem že to robíte za toto OZ asi, ale nesúhlasím s tým..Každý by si mal s petíciou behať sám a zároveň sa tak aj prezentovať medzi ľudmi a oslovovať ich.....Viem, že volby budu práve o tom, ale už i táto petícia je akási pred-forma a takáto agitácia za iných v mene obľúbeneho poslanca mi príde troška pod Vašu úroveň :(
Vám držím palce, ale určite by som nerád videl hegémoniu Vášho združenia na meste ešte pred nejakým prezentovaním sa, kedže samotní ľudia i OZ je viacmenej dosť neznáme okrem Vás..


27.09.2010 19:49:01 | Marcel Kováč
Pre wdr:
chcel by som reagovať na Vašu pripomienku ohľadom zbierania podpisov aj pre iných kandidátov, môžem za seba povedať, a taktiež za kolegov, že je našim cieľom poznať problémy občanov o čom sa mohli presvedčiť viacerí občania Malaciek, každý kandidát vo svojom obvode oslovoval občanov osobne, navštevovali sme domácnosti, pýtali sa na problémy v danom obvode a názory spoluobčanov. Osobne som bol prekvapený koľko problémov sa neriešelo .... napríklad v obvode č. 5 a pokiaľ by ste so mnou strávili tento víkend, tak by vás určite boleli nohy a myslím, že by ste boli možno aj prekvapený .. aké názory majú občania Malaciek a nikto ich doteraz nepočúval...čo je jeden zo zásadných problémov.....ktorý je potrebné do budúcnosti zmeniť, riešiť a predovšetkým sa zaujímať a počúvať občanov Malaciek.


27.09.2010 22:35:29 | Marián Andil
Pre wdr:

Pýtate sa v príspevku, prečo Juraj Říha zbiera podpisy aj pre iných kandidátov z nášho združenia a nielen pre seba. Táto jeho činnosť vám zároveň pripadá scestná.
Tieto podpisy na kandidatúru za poslanca mesta zbiera napr. aj pre mňa, ale zároveň aj ja zbieram podpisy pre jeho kandidatúru... , pritom je pravda, že on má tých podpisov viac :)
Wdr, určite ste niekedy pracovali alebo pracujete v tíme. Ak si ľudia v tíme pomáhajú, tak ten tím funguje lepšie. A určite viete, že členovia tímu majú rôzne danosti.
Napr. jeden je vyšší, ďalší je nižší – čiže je logické, ak je potrebné niečo podať z väčšej výšky, tak to urobí ten vyšší a naopak ten nižší zase niečo podá napr. spod stola ..... ,
Alebo - jeden z týmu lepšie komunikuje s neznámymi ľuďmi a ďalší má zase dobrý cit na dôležité rozhodnutia, ale veľa toho s neznámymi ľuďmi v začiatkoch nenahovorí ... atď.....

Cieľom združenia „Ľudia pre Malacky“ je pomôcť mestu a jeho obyvateľom spoločne, každý svojimi schopnosťami, skúsenosťami..... A malačania sa môžu slobodne rozhodnúť, či túto službu prijmú alebo nie. Vaše obavy z toho , že toto združenie získa väčšinu v mestskom zastupiteľstve, nezdieľam, skôr si myslím, že mestu prospeje, ak sa do zastupiteľstva dostanú ľudia, ktorí nemajú väzby na súčasných volených aj nevolených predstaviteľov mesta a mestského úradu.

K naším prioritám patrí aj vybudovanie „otvorenej“ komunikácie o témach súvisiacich s mestom a k tomu patrí aj verejne sa podpísať pod svoj názor :)


28.09.2010 06:40:10 | wdr
Ďakujem za odpoveď obom potenciálnym kandidátom. Zdôrazňujem, že fandím ľuďom s úprimným a čistým svedomím i záujmom o veci verejné.Viem čo je to pracovať v tíme, a súhlasím s Vami, ale nie v prípade agitácie takto krátko pred voľbami.
Je len veľká škoda, že sa takto začínate aktivizovať len v tomto predvolebnom období a nebolo o Vás počuť omnoho skôr! Ak by hej, neprekvapili by Vás dané problémy ľudí a mesta, neprekvapilo by Vás koľko z toho sa riešilo či neriešilo. Naozaj ma len mrzí, že ste sa tu neobjavili omnoho skôr ako polroka pred voľbami :)


28.09.2010 09:59:36 | Milan Ondrovič
pre wdr: s týmto spôsobom agitácie súhlasiť nemusíte, ale som presvedčený o tom, že práve tento spôsob je ten najefektívnejší. Pretože teraz môžem mojim známym, ale i ľudom ktorých nepoznám – po ktorých chodím, dať do pozornosti ľudí, ktorí môžu byť pre mesto prospešní. Tak mi povedzte prečo to tak neurobiť?!
Ja osobne nie som prekvapený z toho, koľko vecí sa tu neriešilo. Náš prieskum potvrdil, že tieto problémy nevnímam iba ja, ale i ostatní ľudia. Mám nápady a som presvedčený o tom, že by som vedel niektoré veci v meste nasmerovať správnym smerom, to je hlavný dôvod prečo som sa rozhodol uchádzať o post poslanca mestského zastupiteľstva spoločne s ľuďmi, ktorí zasa v iných oblastiach vedia ponúknuť svoje skúsenosti a nápady. Ideme ponúknuť úplne novú kvalitu mestského zastupiteľstva, ktoré bude v prospech nášho mesta iniciovať podstatné zmeny.


28.09.2010 12:45:44 | wdr
Pán Ondrovič - V poriadku, to je môj názor, s ktorým nemusíte zasa vy suhlasiť :) ale o tom je celý svet a najväčším umením v ňom je nájsť kompromis medzi názorovými diferenciami. Nedovolím si samozrejme ani spochybňovať kvality vašich ľudí, problémy v meste však trvajú ako sami viete už dlhšie, len sa to už časom stupňuje a stupňuje. Problémom je však prebudiť v ľudí záujem o veci verejné, o spoločenský život, i troška viac politickej neapatie. Rád by som však, a možno nielen ja, vedel alebo spoznal vašich (ako OZ) kandidátov v jednotlivých obvodoch a ich ako také vízie priority na kt. by chcelo stavať. Či to bude známe až po registrácii?


28.09.2010 14:17:30 | J.Říha
Páni, dovoľte mi, aby som sa zapojil do diskusie aj ja :-) V prvom rade vítam, že sa diskutuje a neuráža. "wdr", ponuku na zbieranie podpisov som dal kandidátom sám, z dôvodu, že s potešením môžem predstaviť iných kandidátov mojim známym. Ak som presvedčený, že môže byť táto skupina ľudí prospešná pre mesto, prečo by som tak neurobil? A my nehovoríme o obrovskom počte, zhruba 60 podpisov pre pár kandidátov, ani nie všetkých. Ale to nie je podstatné. Podstatné je, že všetci kandidáti si zbierajú podpisy samostatne. Marcel Kováč prešiel sám obvod, rovnako Pali Tedla, ktorého som stretol včera v uliciach minimálne trikrát. Milan Ondrovič v Domkoch, Nataša Špelicová na Záhoráckej a podobne. Veľmi som ocenil, že si pripravili aj vlastné propagačné materiály k webovej adrese. Ak majú záujem pomôcť, rád pomôžem aj ja im.

Keď si to vezmete, ja som sa tiež objavil asi 3 mesiace pred voľbami v 2006. Nemal som za sebou takmer žiadnu skúsenosť, známe meno. Nepoznal som ani problémy obvodu, preto som realizoval prieskum názorov. Rovnako ako táto skupina občanov v júni. V mojom prípade išlo o úprimný záujem riešiť veci. A tento záujem majú teraz všetci naši kandidáti. Sám by som ďalšie štyri roky nepokračoval, preto sa úprimne teším tomuto zoskupeniu, či je rok pred voľbami, mesiac alebo týždeň. S tou pripomienkou o prebudení záujmu súhlasím. A s tým nám môžete pomôcť aj Vy, ja osobne Vás o to prosím.


28.09.2010 17:56:53 | wdr
áno, jednoducho sa mi to patrilo prezentovať z toho dôvodu, že keď by ste vy prišiel napr. aj za mnou ako za občanom ktorý "pozná" (samozrejme v obmedzenej miere) Vašu prácu a je si vedomý Váš spatný kontakt s občanmi - (v súčasnosti v našom meste veľmi zriedkavý jav), tak Vám to asi podpíšem aj všetko :) ale bol by som omnoho radšej ak by som mal tú možnosť "spoznať" jednotlivých kandidátov aj sám. A čo sa týka Vás, pred 4 rokmi ste moju podporu určite nemali, ale získali ste si ju behom jedného volebného obdobia na základe toho čo som mohol vidieť na jednotlivých MsZ či v teréne, aj keď nie ste z mojho obvodu :) A samozrejme budem veľmi rád ak i ja budem môcť prispieť tomuto mestu, ktoré má celé moje srdce.


01.10.2010 13:35:29 | rodina Petrasova
Pan Riha,velmi si vazime vasu stvorrocnu pracu a pomoc, ktoru ste nam ponukli hned po volbach. Udrzali ste si meno a rovny chrbat. Vase odhodlanie a energiu ktoru ste vlozili do nasho obvodu vas ludia z okolia nezabudnu. Sme velmi radi ze ste zmenili rozhodnutiu a opat kandidujete. Ste novy kandidat na nasho primatora tak si nepokazte svoje dobre meno. Mate nasu podporu aj vy aj cela vasa skupina kandidatov za poslacov. Je najvysi cas zmenit prestarnute zastupitelstvo. Treba tam pustit mladych ludi. Vam osobne nech vydrzi presvedcenie a usilie menit Malacky k lepsiemu miestu pre zivot aj dalsie styri roky. Svojim znamym hovorim, aby vas volili tam kde kandiduju ludia z vasej kandidatky.


01.10.2010 14:31:11 | paula
osobne poznám alebo som sa stretla s niektorými ľudmi tohto teamu a majú mojú plnú podporu, pretože si myslím, že naše mesto potrebuje zmenu v mestskom zastupiteľstve, a pokiaľ bude v mojich možnostiach budem informovať svoje okolie o ich dôveryhodnosti, zodpovednosti k budúcemu postaveniu a hlavne informovať obyvateľov....že sú tu a chcú pomáhať !!!!


04.10.2010 13:04:57 | wdr
Prosím Vás ako OZ, kedy nám predstavíte svojho kandidáta na primátora, resp. koho budete vy odporúčať voliť? Ktorý z kandidátov bude mať Vašu podporu? Ďakujem


04.10.2010 22:18:31 | J.Říha
Dovolím si zareagovať za skupinu zakladateľov Ľudia pre Malacky. Projekt Ľudia pre Malacky vznikol nezávisle na voľbách, preto otázka podpory kandidáta na primátora nie je na mieste. Ak by som mal vyjadriť postoj za skupinu kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, môžem prezentovať iba spoločnú dohodu z nedávneho stretnutia. Naším cieľom je posilniť mestské zastupiteľstvo, aby sa stalo dôveryhodným orgánom mesta, ktorý bude skutočnou oporou občanom. Chceme dosiahnuť, aby mestské zastupiteľstvo naštartovalo potrebné systémové zmeny v doprave, parkovaní, verejnom obstarávaní, ochrane majetku mesta, regulácii výstavby v centre mesta, školstve a v iných dôležitých oblastiach. Z toho dôvodu nevenujeme pozornosť otázke voľby primátora mesta, pretože si myslíme, že v týchto voľbách ide predovšetkým o zmenu práce a postavenia mestského zastupiteľstva. Prezentovali sme postoj, že sme pripravení spolupracovať s ktorýmkoľvek primátorom, ktorý sa stotožní s našimi myšlienkami a hodnotami. V tejto chvíli nevyjadrujeme podporu ani jednému kandidátovi na primátora. Koniec koncov, nepoznáme ani len mená registrovaných kandidátov.


06.10.2010 13:38:37 | peto peto
Ondrejka moze byt od Boha stastny ze nejde Riha kandidovat na primatora.. 1 na 1 by boli vyrovnane primatoske volby.. to by sa nesmial tolko ako teraz zo svojich protikandidatov a este stale nema dost,uz mu postavili aj barak... neviem ci sme odkazany na jedneho primatora tolko rokov.. to tu jako neni schopny protikandidat? Hamarova? Haramia? si nevyberiete ani jedneho.. v tychto volbach nejdem radsej ani volit :(


06.10.2010 14:16:42 | Milan Ondrovič
Nevolí sa iba primátor….voliť by mal ísť každý, obzvlášť ak očakáva nejaké zásadné zmeny...


06.10.2010 14:56:01 | Róbert Šegeda
Dovoľte mi niekoľko slov. V zásade sa dá súhlasiť s iniciatívou a ich načrtnutým programom. Je potrebné, aby skutočne zastupovali Mesto ľudia, ktorí majú záujem a snahu urobiť niečo pre Mesto a ľudí v ňom. Ak sa však ľudia budú zapájať do takýchto diskusií a potom vyjadria svoj názor, že radšej nepôjdu voliť, pretože nie je koho voliť, nikomu tým nepomôžu. Tým nechcem niekoho karhať za vyslovený názor, to v žiadnom prípade, chcem len poukázať na skutočnosť, že je veľmi dôležité aby sa ľudia zúčastnili volieb a aby vyjadrili svoj názor prostredníctvom hlasovacieho lístka. Ak chcú zmenu k lepšiemu, chcú vidieť na postoch poslancov nových ľudí, s novými myšlienkami a najmä, čo je podľa mňa najdôležitejšie, bez prepojení na akúkoľvek lobby, tak jednoducho, musia sa zúčastniť volieb a dať šancu novým ľu´dom ke´d so starými nie sú spokojní.


07.10.2010 06:56:56 | wdr
pán Šegeda, ja len jednu vec na margo neparticipácie občanov - aj neúčasť a apatia niektorích občanov je jedným z prvkov demokracie, má akúsi funkciu regulatívnu udržiavať rovnováhu v demokratickom systéme a pôsobí aj ako filter..Inak zásadne suhlasim, človek by mal, ak mu záleží na mieste kde žije, sa zaujímať o veci i dianie verejné. Vedel by som si predstaviť, resp. očakával som že prejavíte vo voľbách aj svoje sympatie či podporu k niektorému primátorovi, aby tak pomohli možno niektorím občanom nerozhodnutým v otázke primátorskeho kresla..Príde mi to trošku alibistické a diplomatické vyjadrenie "...sme pripravení spolupracovať s ktorýmkoľvek primátorom, ktorý sa stotožní s našimi myšlienkami a hodnotami."
Myslím, že ako vy tak i mnoho občanov pozná mená potenciálnych kandidátov na post primátora, už ich len oficiálne zverejniť..


07.10.2010 06:58:55 | wdr
pardón, okrem prvej vety patrila časť môjho príspevku OZ alebo skôr pánovi Říhovi..


07.10.2010 11:04:50 | Róbert Šegeda
Súhlasím s wdr, že aj rozhodnutie občana neprísť k volebným urnám, je jeho právo a predstavuje prvok demokracie. Na druhej strane, len volič môže rozhodnúť o tom, kto ho bude v miestnom parlamente zastupovať, ak potom volič využije svoje právo nevoliť tak nech potom využije ďalšie svoje právo a to mlčať, pretože neurobil žiadny krok k tomu aby sa niečo zmenilo, aj napríklad podľa jeho predstáv. Ja viem, je to tvrdé vyjadrenie ale myslím, že s tým budete súhlasiť aj Vy.


07.10.2010 15:54:00 | Milan Ondrovič
Možnosť nevoliť asi je jedným z prvkov demokracie, i keď napr. v Belgicku sú voľby povinné, ale apatia voličov nie je prvkom demokracie, ani regulátorom či filtrom, podľa mňa je apatia voličov skôr indikátorom straty funkcie mesta, odcudzenia sa obyvateľov od mesta. Apatia voličov vyhovuje tým ktorí ich do tohto stavu uviedli. Takže ja vám môžem odporučiť toto, pokiaľ ste spokojní so súčasným stavom Malaciek, alebo ste anarchista nevolte!


07.10.2010 17:21:13 | wdr
Pán Ondrovič,musím Vás sklamať ale apatia a neparticipácia je prvkom demokracie, a to ako regulátor dvoch krajnosti ktory musi system vyvazovat aby ako taky prežil..i ako filter vyradujuci nedemokraticke postoje cim sa politicka cinnost stava demokratickejsou, a aj ako vyraz pasivneho suhlasu..
Ale suhlasim, vzdy som bol za podobny system ako v Belgicku alebo i Rakusku..akési z(ne-)výhodnenia obcanov v prípade (ne-)participácie na volbach..KOniec koncov, nie kazdy je nakloneny k zaujmu o veci verejne ci spolocenske dianie ci uz ma niekto ine existencne starosti alebo ine dovody..


07.10.2010 18:20:00 | Marcel Kováč
Páni, hovoríme tu o neúčasti občanov na voľbach a o nezáujme. O určitej forme filtrácie spoločenského diania, nezáujme.
Ale pozrite sa na prehľad učasti poslancov v MZ. Čudujete sa občanom ! Ja nie !
To čo je potrebné pre Malacky sú poslanci, ktorí sa budú aj zaujímať o problémy v meste. Informovať sa a informovať ľudí v meste, veď poslanci majú prenášať a riešiť problémy ľudí.
Preto je dôležité osloviť občanov Malaciek a zaujímať sa o ich problémy, pokúsiť sa osloviť ich a 27.11. ich pritiahnuť k volebným úrnám.


07.10.2010 19:10:04 | paula
Osobne si myslím, že kampaň je dobré postaviť na komunikácii s ľuďmi, osobne ich osloviť. Pretože sama môžem povedať, že ak mi v minulosti niekto hodil leták do schránky ohľadom volieb, skoro nikoho som z uvedeného letáku nepoznala....ďalej som si prečítala určité ciele..plány...a ak mám pravdu povedať, leták som zahodila do koša. Myslím, že toto je realita, ktorej by sa malo zamedziť. Ak by som ja kandidovala, určite by som sa chcela stretnúť s ľuďmi zo svojho obvodu...komunikovať s nimi...zapísať si v bodoch, ktoré mi navrhnú vo väčšine riešiť, trápia, zaoberať sa s nimi...atď...len na inšpiráciu, prajem veľa úspechov kandidátom..:)


07.10.2010 21:48:28 | wdr
Paula - hej ticho, neprezradzaj ucinne taktiky :)) ale ano, spravne, to je to najdolezitejsie ale zaroven aj najnarocnejsie a najtazsie..
Marcel - absolutny suhlas, len ma mrzi ze takyto enormny zaujem o prebudenie zaujmu a participaciu ludi na verejnom zivote je vzdy len pred volbami..Osobne sledujem pozorne v ramci svojich moznosti sled udalosti a dianie na MsZ i mimo neho dlhe roky, preto tu i tento link pod tymto prispevkom a zaroven som aj zvedavy (ak sa mi podari ta dostat) kolko ludi v tomto case pred volbami, ked kazdy krici po jednom a tom istom, bude na MsZ pritomnych..Odhadujem ze ich bude omnoho viac ako cele posledne 4roky :)


07.10.2010 21:48:45 | wdr
http://www.malacky.sk/index.php?page=uradtab_archiv&id=2316


07.10.2010 22:24:40 | paula
milý wdr..to nie je taktika, a ani nebude, ja nie som členom, žiadneho občianskeho združenia, ani politickej strany, ale tie domácnosti si osobne obehám, postupne v obvodoch...a budem si písať názory, mená ľudí..aké zmeny chcú..pretože ma to zaujíma ..a budem sledovať dianie počas 4 rokov v mestskom zastupiteľstve...respektíve, či tie zmeny prebehli a potom uvidíme, kto, čo sľúbil a splnil....(pravda je že som nebola zainteresovaná, už som), a tí ľudia majú právo vedieť, čo sa deje a aj budú...vedieť.


08.10.2010 15:02:11 | Zuzana Baligová
Dovoľte mi reagovať na názory o účasti resp. neúčasti voličov vo voľbách. Na tento problém sa treba zamerať pravdepodobne zo širšieho uhla pohľadu. Tým myslím, že je potrebné sa zaoberať účasťou občanov na správe vecí verejných vôbec. Občanov tvorí rôznorodá skupina ľudí a aj ich postoje k riešeniu verejných vecí sú rôzne. Sú medzi nami takí, ktorí nikdy nepomohli a ani nemajú záujem nič riešiť. Iní sú spokojní a akceptujú stav vecí v mesta, aký je. Sú však medzi nami aj takí, čo si myslia, že dokážu pracovať lepšie ako tí, ktorí boli doposiaľ zvolení do funkcie a menovaní do výkonu úradu. Práve táto skupina občanov prejavuje záujem o veci verejné a preto sa aj najčastejšie aktivizuje.
Bez ohľadu na spomínaný prístup by si mal každý občan Malaciek uvedomiť, že svojou účasťou môže ovplyvniť verejné rozhodovanie dotýkajúce sa jeho života a životov iných občanov. Voľby sú len jednou z možných alternatívou ako môže prejaviť svoj názor, smerovanie a postoj k rozvoju mesta prostredníctvom hlasovania v prospech konkrétneho kandidáta.
Pre naše mesto je veľmi dôležité „znovu objaviť občiansku spoločnosť“ a tým umožniť občanom sa podieľať na činnosti samosprávy. Snaha o zapojenie občanov do samosprávy prinesie mnohé efekty. Určite mi dáte za pravdu – občania s posilnenými právomocami sú aktívnejší, lepšiu chápu komplexnosť rozvojového procesu mesta. Takisto kolektívna múdrosť a poznanie sú neoceniteľné pri riešení celokomunitných problémov. Rozhodnutia samosprávy a jej návrhy tak verejnosť skôr prijíma.
Na záver, som názoru, že zásadným predpokladom efektívneho vzťahu medzi miestnou samosprávou a občanmi je vzájomná komunikácia.

Reakcia na právo vs povinnosť pri hlasovaní vo voľbách
V teórii existujú viaceré výklady volebného práva – volebného aktu. Princíp, ktorý sa uplatňuje u nás, jednoznačne chápe účasť na voľbách ako individuálne právo jednotlivca. Voľby tak môžu byť výlučne slobodným aktom a nemôžu byť povinnosťou.
Súhlasím, že v Európe sa uplatňuje aj odlišný princíp, ktorý je založený na myšlienke, že volebný akt je fakticky verejnou funkciou. Tak sa právo mení na povinnosť, ktorá je daná verejnou funkciou, pri ktorej sa musí každý jedinec v záujme celku realizovať.
V súčasnosti však preferujem riešenie účasti občanov na správe verejných vecí, ako polemizovať o charaktere volebného aktu.


Počasie

Poskytuje In-počasie